Mountain Quail Oreortyx pictus - Sea to Sierra Birds