Ridgway’s Rail Rallus obsoletus - Sea to Sierra Birds